Finstansning och kallflytpressning för ett ok

Yoke är den engelska termen för ett ok. Detta är ett kundcase om när vi skulle framställa ett ok som skulle användas för att hålla upp ett metallhölje för högtalare i en personbil.

Du kan också läsa kundcaset om hur vi framställde metallhöljet här.

Processen

Komponenten framställdes genom en kombination av kallflytpressning och finstansning.
Eftersom komponenten används för en högtalarenhet var det viktigt att materialet var magnetiskt och därför valdes vanligt stål som material för den färdiga produkten.

Kallflytpressning

Genom att använda en kallflytprocess så formas komponenten av ett färdig stycke metallplåt och det används alltså ingen spåntagande bearbetning.
Därmed uppnås en mycket stor besparing av material jämfört med andra bearbetningsprocesser. Detta ser till att komponenternas enhetspris blir billigare för våra kunder samtidigt som CO2-avtrycket minskar. Läs mer om kallflytpressning här

Finstansning

När en form stansas från ett stycke metallplåt är det bara en del av plåtens tjocklek som skärs / klipps av och den återstående delen av tjockleken bara bryts / "rivs" av. Detta kallas för respektive blankzon och brytzon. Vid finstansning erhåller man en mindre brytzon i förhållande till vanlig stansning och det tillåter därmed snäva toleranser och ser till att man får jämnare kanter. Komponentens snäva toleranser ser samtidig till att den är direkt klar för montering utan efterbearbetning. 

Läs mer om finstansning här