ENGINEERING STEEL
OPTIMIZING BUSINESS

ENGINEERING STEEL
OPTIMIZING BUSINESS

Hos Steel Products har vi allihop samma inställning till våra uppdrag; vi kan och kommer till att använda vår expertis och innovativa processar till att förbättra din affär.

Vi utvecklar lösningar, där utvecklar våra kunder. Detta gör vi genom att engagera oss i din verksamhet och dina problemställningar, så att vi kan ta rätt val kring processor, flöde och utrustning. På denna sätt får du som kund bäst möjligen slutresultat.

Öka din konkurrenskraft

Varje uppgift kräver insikt och innovation, och med marknadens bredaste urval av processer kan vi erbjuda dom smartaste lösningar: Vi kan optimera dina produkter inom områden som styrka, vikt och miljöavtryck. Vi har ett anpassningsbart tänksätt, där fokuserar på möjligen fram för begränsningar, och vi är inte rädda för att gå i fronten i ett utvecklingsprojekt och testa nya lösningar.

Undvik resursspill och minska Co2-avtrycket  

Genom energibesparande processer hjälper vi dig att producera mer miljö- och klimatriktigt. Ett av våra specialiteter är att hitta tillverkningssätt, där använder mindre råmaterial och undviker resursspill. Vi hittar den optimala lösning, oansett om du utvecklar nya produkter, modifierar ett befintlig produkt eller är i färd med ett kostnadssänknings projekt.

En strategisk affärspartner

För oss beror det goda samarbeten på personliga relationer, tydlig kommunikation och ett gemensamt mål. Den filosofin gäller allt vi gör – från hur vi servicerar våra kunder till synergin mellan våra avdelningar. Nyckelpersoner i ditt förtag får ett närt samarbete med våra projektledare, där dagligen är i kontakt med den tekniska  personalen hos oss, som designar och tillverkar dina metalldelar. På denna sätt säkerställer vi flexibel och effektiv process, där det är kort väg från beslut till utförande.  

Kompromisslösa kvalitetskrav

Med nästan 100 års erfarenhet, kompromisslösa kvalitetskrav och stabila processer, bidrar vi med ökat värde, båda teknisk och kommersiellt, till nytta för din verksamhet, resultatet är stärka och homogena metaldetaljer, formade genom våra specialanpassade tillverknings processer.

Se exempel på komponenter som vi har tillverkat åt andra företag här