Cookie- och integritetspolicy

Cookie- och integritetspolicy

 1. Ägarinformation
 2. Cookies
  1. Livslängd
  2. Så här raderar du cookies
  3. Så här undviker man cookies
  4. Syftet med cookies på vår webbplats
  5. Anpassning till WP
  6. Google Analytics
  7. Vem har åtkomst till våra cookies
 3. Användning av personuppgifter
  1. Kontakt i relation till personuppgifter
  2. Skydd av personuppgifter

1. ÄGARINFORMATION

Denna webbplats tillhandahålls av:

Steel Products A/S
Islandsvej 25
8700 Horsens
Danmark

Tlf.: +45 75 62 11 44
E-mail: info@steelproducts.dk

2. COOKIES
Steel Products använder cookies i enlighet med ovanstående syfte. En cookie är en liten textfil som lagras i din webbläsare för att känna igen din dator vid återkommande besök. Det sparas ingen personlig information i våra cookies och de kan inte innehålla virus.

2.1 Sä här länge sparas cookies
Våra cookies har olika livslängder med ett maximum på 10 år, men de förnyas efter varje besök.

2.2 Så här raderar du cookies
Se vägledning här: http://minecookies.org/cookiehandtering

2.3 Så här undviker man  cookies
Om du inte vill acceptera cookies kan du blockera dem. Se vägledning här: http://minecookies.org/cookiehandtering

2.4 Vad används cookies för på vår webbplats
Cookies används för att föra statistik över antalet användare och känna igen dig vid varje besök.

2.5 WP (personalisering)
Steel Products använder cookies från WP för att känna igen dig vid varje besök. Varje gång som du stänger din webbläsare så raderas den här cookien. Här kan du se hur man blockerar den här cookien: http://minecookies.org/cookiehandtering

2.6 Google Analytics (trafikmätning)
Steel Products använder cookies från Google Analytics för att mäta trafiken på steelproducts.dk. Du kan avvisa cookies från Google Analytics här: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout

2.7 Vem har åtkomst till våra cookies
Det är bara Steel Products och Google som har åtkomst till våra cookies.

 

3. ANVÄNDNING AV PERSONUPPGIFTER

Personuppgifter delas aldrig med tredjepart såvida man inte uttryckligen ger samtycke för detta och vi registrerar aldrig personlig information om man inte själv ger oss denna information vid registrering, inköp, eller deltagandet i undersökningar o.d. I samband med sådant registreras information om namn, adress, postnummer, e-post, telefonnummer och dina angivna intressen.

Personuppgifter används i syfte att utföra den tjänst som informationen registrerats för. Informationen används dessutom för att få större kännedom om dig och andra användare av steelproducts.dk. Sådan användning kan bland annat omfatta undersökningar och analyser som är avsedda att förbättra våra produkter, tjänster och tekniker samt visning av innehåll som anpassats enligt dina intressen.

 3.1 Kontakt avseende personuppgifter 
Om du vill få åtkomst till de uppgifter som registrerats om dig hos Steel Products ska du kontakta hr@steelproducts.dk. Finns det registrerade uppgifter som är felaktiga eller om du har andra invändningar ska du kontakta oss via samma ovanstående e-postadress. Du har möjlighet att få insyn i informationen som har registrerats om dig och du kan invända mot en registrering i enlighet med reglerna i personuppgiftslagen.

3.2 Skydd av personuppgifter 

Enligt personuppgiftslagen ska din personliga information förvaras säkert och konfidentiellt. Vi lagrar dina personuppgifter på datorer med begränsad åtkomst som är placerade i kontrollerade lokaler och våra säkerhetsåtgärder granskas regelbundet för att avgöra om vår användarinformation hanteras försvarligt och med vederbörlig hänsyn till dina rättigheter som användare. Vi kan däremot inte garantera 100 procent säkerhet vid dataöverföring över internet. Detta innebär att det kan finnas en risk att andra får obehörig åtkomst till din information när data skickas och lagras elektroniskt. Du lämnar alltså ut din personliga information på egen risk.

Personuppgifter raderas eller anonymiseras kontinuerligt efterhand som syftet de samlades in för blir avslutat.

Den snabba utvecklingen av internet innebär att det kan krävas förändringar i vår bearbetning av personlig information. Vi förbehåller oss därför rätten till att uppdatera och ändra dessa riktlinjer för behandling av personuppgifter. Om vi gör detta, korrigerar vi naturligtvis datumet för ”senast uppdaterad” längst ner på sidan. Vid väsentliga förändringar kommer vi att meddela dig i form av ett synligt meddelande på vår webbplats.

I den mån att vi behandlar personuppgifter om dig, har du enligt persondataförordningen rätt att ta del av personuppgifter som kan härledas till dig. Om det visar sig att information eller data som behandlas om dig är felaktig eller vilseledande, har du rätt att kräva korrigering, radering eller blockering av dessa. Du kan alltid invända mot att uppgifter om dig blir föremål för behandling. Du kan också återkalla ditt samtycke när som helst. Du har möjligheten att lämna in ett klagomål avseende behandlingen av information och uppgifter om dig. Klagomål lämnas in hos Datatilsynet, Borgergade 28, 5., 1300 Köpenhamn K, Danmark, Tel. 33 19 32 00, E-post: dt@datatilsynet.dk.

Uppdaterad: 22 juli 2019