SPARADE RESURSER, BÄTTRE PRODUKTFUNKTIONER

Dupdragning

Vi specialiserar oss på djupdragning – och inte utan anledning…

Bearbetningsprocessen är en särskilt attraktiv formgivningsprocess eftersom den är resurseffektiv. Därutöver har djupdragna komponenter ett antal förbättrade egenskaper jämfört med alternativa formgivningsprocesser.

Hur sparar djupdragning resurser?

 • Minskar materialspill
  Komponenterna utformas utan spåntagande bearbetning. Spån är materialspill. De djupdragna komponenternas höga materialstyrka innebär också att komponenterna ofta kan framställas i tunnare plåttjocklekar. 

 • Minskar energiförbruket
  Komponenterna upphettas inte under formgivningsprocessen i motsats till gjutna och smidda komponenter. Därmed sparar man in på energi för uppvärmning.

 • Minskar mängden av arbetsmoment
  Komponenternas geometrier kan ofta utformas utan användning av svetsning och efterbearbetning. Därmed sparar man in på de momenten. Djupdragningens resurssparande funktioner ser till att enhetspriset för komponenterna blir lägre och minskar CO2-avtrycket. Den förbättrar både våra kunders ekonomi och deras position inom samhällsansvar för företag.

Vilka särskilda egenskaper har djupdragna komponenter?

 • Komponenterna har hög hållfasthet
  Djupdragning är en kall formgivningsprocess som i motsats till varma processer inte skapar gasfickor i materialet. Gasfickor leder till att materialet blir poröst och skört.
  Genom att undvika sådana gasfickorna får materialet en högre hållfasthet.

 • Ämnena har släta och homogena ytor
  Materialet innehåller inte gasfickor eller märken från glödskal som i sin tur skapar små fördjupningar i ytan. Genom att undvika sådana fördjupningar blir ytan mer slät och homogen.

 • Komponenterna kan tillverkas med färre svetsningar och ofta utan dem
  Komponenternas geometrier kan dras ut från samma metallstycke istället för att forma dem separat från flera metallstycken med efterföljande sammansvetsningar.

Det färre antalet svetsningar och de djupdragna komponenternas släta ytor utmärker sig särskilt när komponenternas estetiska framtoning och finish är avgörande eller i samband med att de ska vara lätt att rengöra och desinficera. Vi utför djupdragning av komponenter åt exempelvis läkemedelsindustrin, livsmedelsindustrin och designindustrin.  

De djupdragna komponenternas höga hållfasthet är en bra egenskap om man vill att de ska tåla slitage eller helt enkelt minska materialtjockleken utan att ge avkall på hållbarheten. Vi har ofta kunder som ersatt framställningen av befintliga produkter med vår djupdragningsprocess i samband med kostnadsbesparande projekt.

Vilka uppgifter kan vi lösa inom djupdragning?

Vi utför djupdragningsuppgifter åt en mängd olika industrier som bland annat läkemedelsindustrin, fordonsindustrin, livsmedelsindustrin m.fl.

Vi hanterar djupdragning av stål, rostfritt stål och andra legeringar som exempelvis koppar och titan. Vi kan bearbeta komponenter med en tjocklek från 0,05 mm och upp till hela 18 mm. Våra produktionslinjer tillhandahåller upp till 90 slag per minut och ett pressningstryck från 40 upp till 1250 ton för både mekaniska och hydrauliska pressar. Vi kan kombinera djupdragning med rullformning – och med svetsning, ytbehandling, svarvning och fräsning för att färdigställa en komponent för ytterligare produktion.

Vi har alltså ett produktionssystem som kan lösa de flesta uppgifterna och leverera partistorlekar åt både små och globala företag. 

Förbättringar på detaljtilverkning genom djupdragning

 • Bottenplåt för värmepump åt tillverkningsindustrin
  Här använde vi bearbetningsmetoden i fråga för att kunden skulle få enorma besparingar av material i deras tillverkningsprocess. Vi kunde minska tjockleken på materialet från 8mm till endast 2mm men trots det behålla hållfastheten och hållbarheten i slutprodukten.
 • Vätskeseparator åt livsmedelsindustrin
  Kunden har tidigare fått komponenten genom trycksvarvning men vi ersatte den processen. Genom att göra det behövde dem inte längre värmebehandla detaljerna vilket i sin tur gjorde enorma besparingar få den behandlingsprocessen är extremt kostsam. Separatorn fungerar som en centrifug som separerar de hårdare beståndsdelarna i livsmedel från flytande beståndsdelar åt ett företag in livsmedelsindustrin
 • Partikelfilter åt fordonsindustrin
  Vi bytte till djupdragning och stansning av detaljen i tillverkningsprocessen för att kunna utesluta svetsning ur bearbetningen. Ändringen bidrar med en billigare process, p.g.a. färre moment, och en starkare detalj då den inte värms upp. Filtret används i avgassystem i lastbilar, alltså inom fordonsindustrin

Se exempel på djupdragna komponenter från vår produktion