Innovativa lösningar, ansvarsfullhet och kvalitet i rätt tid

Vision, mission och värderingar

Vision

Steel Products vill vara den föredragna samarbetspartnern inom området av komplexa metallkomponenter och metallsystem genom innovativt värdeskapande.

Mission

Koncernen är teknikledande inom kallformgivningsprocesser; genom innovation och utveckling framställer vi produkter som förbättrar kundernas konkurrenskraft.

Våra metoder kännetecknas av att vi kontinuerligt förbättrar prestandan och lönsamheten av våra processer och distributionsled.

Värderingar

”Engineering Steel – Optimizing Business” är en grundläggande princip. Genom att vi alltid gör rätt val i förhållande till processer, flöden och utrustning utifrån kundernas förväntningar så skapar vi mervärde åt alla.

Vi förstår vikten av kontinuerliga, innovativa förbättringar och säkrar dessa genom att involvera medarbetarna och ingå i nära samarbete med kunderna.

Vi investerar i våra medarbetare och omvärlden för att säkra ett modernt och kompetent företag.

Vår nuvarande och framtida kompetens ska säkra en kontinuerlig utveckling och se till att Steel Products är en attraktiv arbetsplats och samarbetspartner.

Vi strävar efter en miljö med innovativa lösningar, ansvarsfullhet och kvalitet i rätt tid.