Gör metallämnet redo för din produktion

Efterbearbetning av material för dit behov

Svetsning, svarvning, fräsning, brotschning, avgradning, planslipning, montering m.m.

Efterbearbetning och färdigställning ser till att dina komponenter är klara för den fortsatta processen. Erhåll komponenter som anpassats utifrån dina behov för enkel produktion.

Vi erbjuder helautomatiserad bearbetning av komponenter: Svarvning, fräsning, brotschning, avgradning och planslipning för att komponenterna ska bli helt färdiga och klara.

Vi kan även erbjuda specialmontering av exempelvis O-ringar i samband med framställning av komponenter.

Fråga efter alternativen om du önskar efterbearbetning!

Se exempel på komponenter som vi efterbehandlar