Highlights

 

ÖKAD KAPACITET – FÖR ÖKAD EFTERFRÅGAN

Vi har precis installerat två nya hydrauliska pressar med 600 respektive 500 ton presskraft, för att möta efterfrågan från marknaden. Som underleverantör, ser vi det som en viktig förmåga att kunna hänga med i, den ökade efterfrågan som våra kunder upplever. Det är därför vi aldrig knappar in på utrustning! Med ett brett erbjudande av maskiner kan vi bidra med största möjliga värde till våra kunder och producera klokt, effektivt och med kortast tid till marknad. Dom tekniska egenskaperna på dom nya hydrauliska pressarna är ideala för tillverkning av värmeväxlarplattor (som vi tillverkar många av just nu) och andra komplexa, djupdragna föremål för t.ex. processindustrin och hydraulik industrin.

Läs mer om möjligheterna inom djupdragning här

 


 

 

EN VIKTIGT BIT I DEN GRÖNA OMSTÄLLNING

Energikrisen och omställningen till grönare lösningar har verkligen ökat efterfrågan på värmeväxlare, som är en viktig komponent för värmesystem, som hjälper till att spara stora mängder energi vid temperaturreglering. För tillfället producerar Steel Products stora mängder värmeväxlare åt våra kunder, och vi är därmed en viktig bit i den gröna omställningen.

I vissas öron är det svårt att förena stålindustrin och miljön. Faktum är dock, att vi är en väldigt avgörande spelare att ha med i laget, när mer hållbara och energieffektiva lösningar behöver utvecklas och produceras inom (för det mesta) alla branscher. För oss är det dock inte bara viktigt att tänka på slutprodukten, vi ser det också som vårt ansvar att se till att hela produktionen är så miljövänlig och resursbesparande som möjligt.

Vill du höra mer om möjligheterna? 🙋 

Kontakta oss på tel 7562 1144, eller läs mer här

 


 

 

KAN DU SÄGA ”RØDGRØD MED FLØDE”?

Vi rekryterar passionerade och kompetenta medarbetare – oavsett bakgrund, kultur och språk. Det gör att vi har ett antal anställda som inte talar danska som modersmål.

Som internationellt företag har vi naturligtvis mycket kommunikation på engelska, men till vardags är det trevligt – både i och utanför arbetet – att kunna kommunicera på danska. Kommunen har fina språkkurser, men de går oftast på kvällstid, vilket tar tid från familj och andra aktiviteter i en redan hektisk vardag.

Det är därför vi erbjuder dansk lektioner på arbetstid till alla icke dansktalande anställda.

Det är en investering som är förståndig – och som genererar värde genom organisationen på flera plan. Av samma anledning håller vi även andra interna kurser i t.ex. matematik, mätteknik och svetsning.