Highlights

3D printer hos Steel Products.

 

Större 3D-skrivare öppnar upp för nya möjligheter

Vi strävar ständigt efter att optimera arbetsflödet och se till att våra medarbetare har förutsättningar för att kunna utföra alla uppgifter på bästa möjliga sätt. Något som i slutändan skapar bättre resultat för våra kunder.

Därför har vi nyligen investerat i en ny 3D-skrivare som kan skriva ut större föremål än tidigare. Det är ett kraftfullt verktyg som underlättar vardagen på företaget.

Den nya 3D-skrivaren har en kapacitet på 60 x 60 x 60 cm. Det ger oss goda möjligheter att testa idéer, förbättra konstruktioner, skapa hjälpverktyg och utforma mockups som vi använder i utvecklingsfasen, i produktionen och i möten med kunden.

Våra olika 3D-skrivare och många materialalternativ medför även stora besparingar och snabbare respons i själva produktionen. Till exempel kan 3D-utskrifter ersätta delar som man annars måste tillverka i metall vilket kan vara kostsamt, tidskrävande och mindre miljövänligt. Vi tänjer ständigt på gränserna för hur 3D-utskrifter kan förbättra processer.

Har du frågor om våra processer, vår produktion eller vår utvecklingsavdelning?

Kontakta oss på +45 75 62 11 44 eller info@steelproducts.dk

 


 

 

ÖKAD KAPACITET – FÖR ÖKAD EFTERFRÅGAN

Vi har precis installerat två nya hydrauliska pressar med 600 respektive 500 ton presskraft, för att möta efterfrågan från marknaden. Som underleverantör, ser vi det som en viktig förmåga att kunna hänga med i, den ökade efterfrågan som våra kunder upplever. Det är därför vi aldrig knappar in på utrustning! Med ett brett erbjudande av maskiner kan vi bidra med största möjliga värde till våra kunder och producera klokt, effektivt och med kortast tid till marknad. Dom tekniska egenskaperna på dom nya hydrauliska pressarna är ideala för tillverkning av värmeväxlarplattor (som vi tillverkar många av just nu) och andra komplexa, djupdragna föremål för t.ex. processindustrin och hydraulik industrin.

Läs mer om möjligheterna inom djupdragning här

 


 

 

EN VIKTIGT BIT I DEN GRÖNA OMSTÄLLNING

Energikrisen och omställningen till grönare lösningar har verkligen ökat efterfrågan på värmeväxlare, som är en viktig komponent för värmesystem, som hjälper till att spara stora mängder energi vid temperaturreglering. För tillfället producerar Steel Products stora mängder värmeväxlare åt våra kunder, och vi är därmed en viktig bit i den gröna omställningen.

I vissas öron är det svårt att förena stålindustrin och miljön. Faktum är dock, att vi är en väldigt avgörande spelare att ha med i laget, när mer hållbara och energieffektiva lösningar behöver utvecklas och produceras inom (för det mesta) alla branscher. För oss är det dock inte bara viktigt att tänka på slutprodukten, vi ser det också som vårt ansvar att se till att hela produktionen är så miljövänlig och resursbesparande som möjligt.

Vill du höra mer om möjligheterna? 🙋 

Kontakta oss på tel 7562 1144, eller läs mer här

 


 

 

KAN DU SÄGA ”RØDGRØD MED FLØDE”?

Vi rekryterar passionerade och kompetenta medarbetare – oavsett bakgrund, kultur och språk. Det gör att vi har ett antal anställda som inte talar danska som modersmål.

Som internationellt företag har vi naturligtvis mycket kommunikation på engelska, men till vardags är det trevligt – både i och utanför arbetet – att kunna kommunicera på danska. Kommunen har fina språkkurser, men de går oftast på kvällstid, vilket tar tid från familj och andra aktiviteter i en redan hektisk vardag.

Det är därför vi erbjuder dansk lektioner på arbetstid till alla icke dansktalande anställda.

Det är en investering som är förståndig – och som genererar värde genom organisationen på flera plan. Av samma anledning håller vi även andra interna kurser i t.ex. matematik, mätteknik och svetsning.