Hög hållfasthet och låg materialförbrukning

Rullformning

Mindre resursförbruk och lägre vikt… 

Rullformning är en resurssparande formgivningsprocess som förbättrar produktegenskaperna jämfört med alternativa processer.

Hur minskar rullformning resursförbruket?

 • Rullformning minskar materialspill
  Eftersom rullformning inte tar upp spån under formgivningsprocessen så reduceras materialspillet. Rullformade komponenter kan normalt också framställas i tunnare materialtjocklekar än gjutna produkter och utan att försämra komponenternas hållfasthet.
  Detta minskar både materialförbruk och komponenternas vikt.

 • Rullformning minskar energiförbruket
  Rullformning är en kall formgivningsprocess – därför sparar man energi på uppvärmning som annars hade förbrukats under en gjutningsprocess. Sparad energi ger billigare komponenter och skonar miljön.

Rullformningens egenskaper för minskat resursförbruk gör processen särskilt lämplig för framställning av nya komponenter till stora serier eller som en del av förloppet med att sänka omkostnaderna för befintliga produkter.

Vilka produktegenskaper bidrar rullformning med?

 • Rullformade komponenter har hög hållfasthet
  Vid rullformning formas valsade plåtar genom en kall bearbetningsprocess. Kallbearbetad plåt får inte gasfickor i motsats till gjutgods. Gasfickor ökar materialets porositet och genom att undvika dem får man ett starkare material.

 • Rullformade komponenter har släta och homogena ytor
  Eftersom man undviker gasfickor i materialet så undviker man även ojämnheter på komponenternas ytor som uppkommer på grund av gasfickorna. Samtidigt undviker man märken som uppstår från glödskal i en gjutningsprocess. Detta ger komponenter med släta och homogena ytor.

Vi upplever en stor efterfrågan på rullformade remskivor för motorer. Detta beror på att komponenternas höga hållfasthet och låga vikt minskar trögheten eftersom motorn inte behöver rotera lika mycket material. På så sätt förbättras motorns bränsleförbrukning.  

Läs mer om vad vi kan göra för fordonsföretag här

Vilka uppgifter kan vi lösa inom rullformning?

Vi kan utföra valsning med både Poly-V och rullformning av tunnplåt med V-bälte
Vi behärskar rullformning med Poly-V i upp till 12 mm tjocklek och upp till 800 mm i diameter.

Rullformning av tunnplåt med V-bälte kan utföras i upp till 2,5 mm tjocklek och upp till 360 mm i diameter.

Vi kan kombinera rullformning med exempelvis djupdragning och stansning. Komponenterna kan också navformas i rullningsprocessen.

Se exempel på komponenter som vi producerar med rullformning här