Utveckling och produktion baserad på erfarenheten sedan 1924

100 innovative år

Historien om Steel Products börjar 1924 med den visionära och ambitiösa silversmeden Aage Østergaard, som en dag sa ”vi kan göra det!” till en metalluppgift – utan att han verkligen vet hur man gör det.

Men tack vare Aages stora professionalism och innovativa förmågor blev resultatet extremt framgångsrikt. Och därmed hade startskottet gått till ett framgångsrikt äventyr i metallindustrin. Steel Products består idag av Brdr. Madsen Maskinfabrik A/S, Steel Products DFT A/S och Steel Products Aage Østergaard A/S.

Vår strategi är fortfarande densamma som då: Vi tror på – och bevisar hela tiden – att ”vi kan göra det bra”. Också det omöjliga. Det är därför Steel Products är den innovativa grupp vi är idag. Med hundra år av entreprenörsanda, nyfikenhet, vilja och hårt arbete har vi utvecklat speciella färdigheter och bemästrat processer som få i världen.

En uppgift inom metall? Vi kan göra det!

 

Våra kunder tycker att vi är helt ok!

 • Optimerad utvecklingsprocess

  Steel Products geografiska närhet och den goda dialog vi har med dom ger en snabbare och kortare utvecklingsprocess. Det hjälper till att stärka det dagliga samarbetet, vilket i slutändan innebär bättre lösningar - och snabb och flexibel leverans, båda i utvecklingsprocessen och i den pågående produktionen.

  Claus Møller
  Global Purchasing Manager
  Alfa Laval

  Flexibel produktmognad

  Vi har hatt ett närt och fruktbart samarbete med Steel Products om produktmognad för vår nya produkt för serietillverkning. Under hela förloppet har där varit ett fruktbart idéutbyte med många lärdomar om den specifika produkten. Vi har särskilt dragit nytta av Steel Products kompetens när det gäller djupdragning och deras flexibilitet att prova olika lösningar i verkligheten.

  Tomas Skjærris
  Head of Product Management
  Flonidan A/S
 • Viktbesparing och CO2-minskning

  I samarbete med Steel Products har vi uppnått en viktbesparing på slutprodukten på totalt 500 kg. Genom att omvandla komponenter från gjutgods till plåt uppnådde vi inte bara värdeskapande för ekonomin utan också för miljön. Viktbesparingen resulterar i minskad bränsleförbrukning och mindre markbelastning.

  Konstruktionsoptimering och kostnadsbesparingar

  Vi är mycket glada över samarbetet med Steel Products. Mindre vikt, högre styrka och mer styvhet i ämnet är några av dom resultat vi har fått ut av samarbetet. Det faktum att det också skedde en prissänkning jämfört med vår tidigare leverantör minskade inte glädjen. Nu när produktionen har börjat råder det ingen tvekan bland någon av de inblandade parterna att det var det nära, integrerade samarbetet mellan våra två företags utvecklingsavdelningar som gjorde det möjligt att uppnå det stora resultatet på den korta tid som var tillgänglig.

 • Materialbesparing och viktoptimering

  Med trycksvarvade komponenter har vi uppnått en stor materialbesparing på komponenter, som vi tidigare antingen tillverkade som gjutna eller smidda komponenter. Dom trycksvarvade komponenterna har också bra balansegenskaper, vilket innebär minskat slitage på lagret. Förutom de direkta besparingarna har viktminskningen på komponenterna underlättat vårt arbete att uppfylla gällande utsläppsnormer.

Se kundcases här

Fakta

Omsättning
DKK 550 mio.

Antal anställda
335 medarbejdere

Grundad
1924

100 %
familieejet

Steel Products =
Brdr. Madsen Maskinfabrik
Steel Products Aage Østergaard
Steel Products DFT