Komplexa ämnen med hög styrka

Kallflytpressning

Därför är vi specialister på kallflytpressning…

Kallflytpressning är en formgivningsprocess som vi har valt att specialisera oss på som en av få underleverantörer i Europa – och inte utan anledning. Kallflytpressning är en resurssparande process som samtidigt ger komponenterna några helt unika produktegenskaper.

Hur sparar kallflytpressning på resurser?

 • Kallflytpressning minskar materialspill
  Kallflytpressning är en ej spåntagande formgivningsprocess. För det mesta ingår allt bortskuret råmaterial i slutprodukten. Materialspill från spån elimineras alltså vid en kallflytprocess.
 • Kallflytpressning minskar energiförbruket
  Kallflytpressning är en kall formgivningsprocess. Därmed slösar man inte energi på uppvärmning som man annars får göra vid en gjutningsprocess eller smidd lösning.

De resursbesparande egenskaperna som man uppnår genom att använda kallflytpressning som formgivningsprocess minskar komponenternas enhetspris samtidigt som man värnar om miljön. Det stärker våra kunders konkurrenskraft och minskar utsläppen av CO2. De resursbesparande funktionerna är också skälet till att flera av våra kunder väljer att ersätta framställningen av en befintlig produkt med en kallflytlösning i samband med kostnadsbesparande projekt. 

Vilka särskilda egenskaper har kallflytpressande komponenter?

 • Stor styrka
  Genom att pressa materialet istället för att bryta strukturen som exempelvis uppkommer från valsningsriktningen av en stålstång vid svarvning så påverkas materialstrukturen på ett mer gynnsamt sätt. Detta ser till att komponenten blir mer motståndskraftig mot brott.  

 • Snäva toleranser
  Kallflytpressade komponenter kan formges med mycket snäva toleranser och processen är därför särskilt lämplig för precisionsuppgifter eller uppgifter som kräver tät passform mellan flera komponenter.

 • Hög ytkvalitet
  Ytan på kallflytpressade komponenter har varken märken efter glödskal eller gasfickor från gjutningsprocesser. Ytan har inte heller spår från processer som svarvning, fräsning och borrning. Ytkvaliteten är därför i jämförelse med sådana alternativa processer mycket mer slät och homogen.

Med de kallflytpressade komponenternas höga hållfasthet och deras möjlighet för snäva toleranser är den här formgivningsprocessen särskilt lämplig för framställning av mekaniska komponenter. Exempelvis komponenter för motorer, transmissionssystem och hydrauliska system. I sådana system exponeras komponenterna konstant för en stor belastning och måste sitta tätt med andra komponenter. 

Vilka uppgifter kan vi lösa inom kallflytpressning?

Vi framställer kallflytpressade komponenter för en mängd olika industrier och produkter. Bland annat tillverkar vi kallflytpressade delar för hydrauliska system, avgassystem, injektorer, transmissionssystem, högspänningssystem och mycket mer. Vi kan alldeles säkert lösa din kallflytningsuppgift också och vi är alltid redo för nya utmaningar.

Vår flexibla produktionsapparat kan leverera ett tryck från 100 till 1000 ton och upp till 1800 slag per timme. Vi kan både kallflytpressa rostfritt, vanligt och legerat stål, aluminium och koppar. Med vår mångsidiga produktionsapparat och expertis har vi möjligheten att lösa de flesta kallflytuppgifterna och vi har tillräckligt stor kapacitet för att framställa mycket stora serier.

Vi kan kombinera kallflytpressning med exempelvis stansning och svarvning för uppgifter som kräver det.

Se exempel på komponenter som vi producerar med kallflytpressning