VÅRT BIDRAG TILL EN GRÖNARE VÄRLD

CSR

Utifrån FN:s globala mål arbetar vi dagligen med att minska koldioxidavtrycket och skapa positiva förändringar som lyfter oss – både som arbetsplats, producent och affärspartner.

Interna insatser som skapar bestående värde

För oss är det viktigt att implementera långsiktiga lösningar som gör stor skillnad (CSR – Corporate Social Responsibility). Under flera år har ett av våra viktigaste fokusområden varit att hitta sätt att minska vår energi- och resursförbrukning.

Vår resa mot ett lägre klimatavtryck har hittills resulterat i flera certifieringar och en produktion med minimalt slöseri med resurser. Vi är särskilt stolta över att vi effektivt har kunnat minska vår vattenförbrukning, och detta eftersom att vi har etablerat en anläggning som effektivt kan filtrera och återcirkulera förbrukat vatten.

Läs mer om vår vattenhantering

Viktiga milstolpar i vår gröna omställning

 

Vi hjälper företag att uppnå ett bättre klimatkonto

Med branschens bredaste utbud av formgivningsprocesser hjälper vi företag till en produktion med så få resurser som möjligt. Med de skickligaste specialisterna, strategisk sparring och det klokaste valet av formgivningsprocesser, kan vi skapa både starkare produkter och minska kundens koldioxidavtryck per producerad vara.

På begäran kan vi leverera en rapport om din stålprodukts CO2-avtryck – scope 1, 2 och 3.

Läs om processer

Se tidigare kundcase

FN:S GLOBALA MÅL – VI TAR ANSVAR

Ingen fattigdom / No poverty

Områden med gruvdrift har stora problem med väpnade konflikter, svåra föroreningar och ojämlikhet. Därför erbjuder Steel Products alltid noggrann företagsbesiktning i försörjningskedjan för att undvika konfliktmineraler och negativa konsekvenser för lokalbefolkningen.

Läs rapporten

3

God hälsa och välbefinnande / Good health and well-being

Vi säkerställer en hälsosam och säker arbetsmiljö genom att tillhandahålla utbildning och undervisning för anställda, minska repetitivt arbete, genomföra regelbundna utvärderingar och vidta alla säkerhetsåtgärder för att hålla olycksfrekvensen på 0.

Läs rapporten

5

Jämställdhet / Gender Equality

Vi tolererar inte någon form av könsrelaterad diskriminering. Vi lägger stor vikt vid att upprätthålla en respektfull och öppen kommunikation. Eventuella problem eller klagomål kan rapporteras via vårt visselblåsarsystem, som säkerställer 100 % anonymitet och skydd för den som anmäler.

Läs rapporten

6

Rent vatten och sanitet för alla / Clean Water

Steel Products har åtagit sig att minimera vår totala miljöpåverkan och ett av de viktigaste områdena i vår organisation är vattenförbrukning. Vi arbetar effektivt för att minska förbrukningen och detta genom att bland annat fasa ut skadliga kemikalier, samt filtrera och återcirkulera förbrukat vatten.

Läs rapporten

8

Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt / Decent work and economic growth

På Steel Products inser vi att en bra balans mellan arbete och privatliv är avgörande för välmående, arbetsglädje och produktivitet. Vi fokuserar på att hålla rättvisa och flexibla mötestider samt bidra till en öppen kultur – och säkerställa rättigheterna för alla anställda. 

Läs rapporten

10

Minskad ojämlikhet / Reduce Inequality

Vi vill göra en positiv skillnad där vi kan. Därför fokuserar vi på att alltid bidra till social och ekonomisk utveckling inom de områden vi verkar i. Vi samarbetar endast med företag som har samma etiska standard.  

Läs rapporten

12

Hållbar konsumtion och produktion / Responsible Consumption & Production

Vi använder över 90 % återvunnet stål i vår produktion. Genom att övervaka hela vår försörjningskedja kan vi kontinuerligt identifiera möjligheter till att minimera vår resursförbrukning och vårt koldioxidavtryck – både internt och per producerad vara för våra kunder.

Läs rapporten

13

Bekämpa klimatförändringarna / Climate Action

Två av våra största fokusområden är 1) att minska råmaterial genom smartare design och spånfria bearbetningsprocesser med minimalt avfall och 2) att minska vattenförbrukningen genom övervakning, filtrering, återcirkulation och vattenbesparande installationer.

Läs rapporten

17

Genomförande och globalt partnerskap / Partnerships for the goals

Det är av yttersta vikt för oss att bedriva vår affärsverksamhet med integritet, transparens och ärlighet. Vi har tydliga avtal och riktlinjer för både anställda, affärspartners och leverantörer. Dessa avtal och riktlinjer syftar till att säkerställa en rättvis och etisk arbetsmiljö utan mutor och korruption.  

Läs rapporten