Vårt fokus är precision och kvalitet

Fasta procedurer säkrar en hög kvalitet

Hos Steel Products arbetar vi certifierat och dokumenterat

Med vårt eget kvalitetsstyrningssystem och QDA kan vi löpande övervaka produktionen av komponenter och samtidigt se till kvaliteten är fortsatt hög.

I QDA registrerar vi all information från driftsättning av nya projekt till optimering av befintliga projekt genom en APQP-process och eventuellt med tillhörande PPAP samt reklamationshantering enligt 8D.

QDA är länkad till vissa maskiner i produktionen som löpande överför mätdata efter avslutad mätning. Därmed kan vi snabbt och enkelt få en överblick över processerna / maskinernas kapacitet och hålla oss uppdaterade om eventuella avvikelser i både ingångskontroll, löpande produktion och utgångskontroll.

Vi är certifierad:

Nedan kan du se certifikaten för avdelningarna i Horsens och Nordborg.

I Horsens:
Blå knapp-IATF 16949  Blå knapp-ISO 9001  Blå knapp-ISO 3834   

Blå knapp-ISO 14001  Blå knapp-Food Contact Materials


I Nordborg:
Blå knapp-IATF 16949  Blå knapp-ISO 14001 

Därutöver är vi certifierade för hantering av 3.1 certifikat enligt TÜV Nord.

Kvalitet i utvecklingen 

Vår förmåga att sparra med kunderna och välja rätt lösningar säkrar kvaliteten i vår utveckling av kundanpassade lösningar.

Alla medarbetare hos Steel Products arbetar kontinuerligt med att förbättra sin prestation, inklusive produktiviteten i egna processer och distributionskedjor.

Hos Steel Products förbinder vi oss att:

  • ständigt ha ett integrerat och välfungerande kvalitetsstyrningssystem med löpande fokus på förbättringar
  • efterleva lagar och bindande åtaganden
  • kontinuerligt förbättra PPM-nivåerna och minska COPQ.