Vi kan forma allt i metall – nästan

Utvalda kundcases

Se några exempel på komponenter som vi framställt. Minskat materialförbruk, högre styrka, renare yta. Sortera eventuellt utifrån metaller eller processer.

Load flere