homogena komponenter i rostfritt och titan

Underleverantör åt livsmedelsindustrin

I mer än 75 år har vi producerat ståldelar som underleverantör åt livsmedelsindustrin. Vi känner alltså till de höga hygien- och kvalitetskraven som företag inom livsmedelsindustrin måste efterleva.

Vår särskilda kompetens inom kalla processer som djupdragning, rullformning och kallflytpressning ser till att vi kan designa komplexa produkter utan eller med ett minimum av svetsningar som är fria från ojämnheter som normalt uppkommer vid varma processer. Därmed får våra produkter jämna och hygieniska ytor som ju är särskilt viktigt inom livsmedelsindustrin.

Se våra kundcases här

Vi efterlever myndigheternas krav

För att möta både dina och myndigheternas krav har vår produktion certifierats enligt ISO 9001 och registrerats hos de danska livsmedelsmyndigheterna som producent av material som kommer i kontakt med livsmedel.

Se alla våra certifikat här 

Komponenter med hög korrosionsbeständighet

Vår flexibla produktionsapparat ser till att vi kan producera metalldelar av i stort sett alla slags metaller. Normalt levererar vi delar av rostfritt stål som underleverantör åt livsmedelsindustrin. Ska produkten däremot ingå i en mycket tärande process så kan vi även hitta lösningen för det. Tidigare har vi exempelvis tagit fram komplexa komponenter av titan för processutrustning inom livsmedelssektorn som skulle tåla särskilt låga pH-värden

Global underleverantör åt livsmedelsindustrin med stor produktionskapacitet

Dagligen skeppas produkter till kunder i Asien, Amerika och Europa från våra två fabriker i Danmark. Därför är vår organisation van vid att agera globalt och vår högautomatiserade produktionsanläggning är inriktad mot den globala marknaden.

Vi kan bearbeta komponenter av så gott som alla slags metaller och legeringar och kan kombinera olika bearbetningsprocesser för att skapa starka komponenter med hög komplexitet i både stora och små produktionsserier.

Läs mer om våra processer här