Ventilhus åt livsmedelsindustrin

Vi tillverkar en mängd olika ventilhus för livsmedelsindustrin, bland andra industrier, av varierande storlekar för processutrustning. Ventilerna används bland annat till öl, mjölk och andra flytande livsmedel.

Processen

Komponenterna framställs genom de kalla formgivningsprocesserna djupdragning och sidodragning. Fördelarna med att använda kalla processer för den här typen av produkter är att komponenterna kan formas av rostfri stålplåt för slutlig konstruktion utan svetsning. Därmed får man en homogen, felfri yta utan svetsdefekter som porer och bindningsfel som i sin tur kan leda till problem vid rengöring. Detta är viktiga egenskaper för livsmedelsindustrin med högt ställda krav på hygien. Svetsning är också en riskfaktor för brott och korrosion.

De kalla bearbetningsprocesserna ersätter metallgjutning som en alternativ process. Det finns många fördelar med att använda valsat stål istället för gjutjärn.
Valsat stål är exempelvis mer motståndskraftigt mot påverkan av värme och kyla som processutrustning ofta utsätts för inom livsmedelsindustrin. I gjutna produkter kommer det också alltid att finnas små gasfickor som ger en mer porös struktur som enklare går sönder vid stötar och vanligt slitage. Dessutom kan man polera och slipa valsat stål för att erhålla en jämnare yta i motsats till gjutstycken.

Minskat materialförbruk

Genom att använda ett material med högre hållfasthet kan man komma ner till en lägre materialtjocklek utan att göra avkall på funktionalitet och kvalitet. Det minskar avsevärt på materialförbruket och produktens vikt och detta är särskilt attraktivt när man tillverkar produkter av rostfritt stål med ett högt kilopris.