Rörböjning för avgassystem

Det här kundcaset handlar en rörböjning som är en del av ett avgassystem i lastbil.

Trots att komponenten har en liten radie på endast 127 mm så kunde vi tillverka en exakt böj på 90 grader. Komponenten ingår i ett avgassystem och utsätts alltså konstant för kraftig temperaturpåverkan. Därmed är det av största vikt att materialet är korrosionsbeständigt. Komponenten tillverkas därför av rostfritt stål med en värmebeständig speciallegering. 

Processen för rörböjning

Rörböjningen djupdrags i två halvskal som därefter svetsats samman och fullglödgas. Komponentens fram- och baksida passar in i en positionstolerans på 0,5 mm.

Eftersom komponenten formas genom djupdragning kan både böjningsradier och annan geometri skapas inom mycket snäva toleranser. Något som man inte kan uppnå med en enkel rörbockningsmetod.

I ett enkelt böjningsmoment skulle en böj av en sådan liten radie resultera i att komponenten kröks på grund av spänningar i materialet. 

Djupdragning ger alltså möjligheten till att skapa mer komplexa geometrier. Den här böjningen av röret har dessutom olika radier mellan komponentens två mynningar. Det är också något som inte hade varit möjligt bara genom att böja ett rör med en given radie.

Läs mer om djupdragning här