Poly-V-remskiva

Vi producerar en mängd remskivor av olika storlekar och för olika sektorer. Den här Poly-V-remskivan används i förbränningsmotorer på lastbilar inom fordonssektorn.

Processen

Remskivan formas av stålplåt genom en rullformningsprocess. 

Läs mer om rullformning här.

Poly-V-spåret i remskivan formades utan spåntagande bearbetning och detta gav mindre materialförbruk jämfört med smidda eller gjutna lösningar. Att gå från en gjuten eller smidd lösning till en plåtlösning har flera fördelar. Bland annat har valsat stål en högre styrka än exempelvis gjutgods som är mer poröst på grund av gasfickor i materialet från uppvärmning. Hög styrka är essentiellt för motordelar som ständigt utsätts för slitage.

Minskat materialförbruk och lägre vikt

Eftersom materialet har högre hållfasthet kan produktens materialtjocklek också minskas utan att ge avkall på funktionalitet och hållbarhet.
Därmed reduceras materialförbruket och produktens vikt. Ett mindre materialförbruk ger en lägre kostnad och resulterar även i lägre energiförbruk vid produktion.

Att minska vikten av remskivan i en förbränningsmotor reducerar trögheten eftersom en mindre mängd material måste roteras. På så sätt sparar man också in på behovet av bränsle i motorn med remskivan. Det minskar bränslekostnaderna och skyddar miljön.