Materialebesparelse på 55%

Oljeförvärmare

Arbetsstycket kallpressas i 6 sammanhängande steg med efterföljande sidolock. Det ger hög hållfasthet i röret och en fin yta på den inre packningsytan. Samtidigt halveras materialförbrukningen jämfört med tidigare tillverkningsprocesser.