Oljeförvärmare

Arbetsstycket kallpressas i 6 sammanhängande steg med efterföljande sidolock.

Det ger hög hållfasthet i röret och en fin yta på den inre packningsytan. Samtidigt halveras materialförbrukningen jämfört med tidigare tillverkningsprocesser.