Motoraxeln för mobil hydraulik genom kallflytpressning

Det här kundcaset handlar om en motoraxel som används för mobil hydraulik. 

Det avgörande vid framställning av rörliga motordelar för hydrauliska system är en stor styrka eftersom komponenten ständigt utsätts för hög belastning. Därutöver är snävare toleranser avgörande eftersom även små ojämnheter på komponenten kan öka slitaget och i värsta fall skada motorn som axeln används i.

Processen

Komponenten framställes i två sekvenser med kallflytpressning. Dessa två sekvenser formar komponenten med respektive tandning och bottenhål. Tillämpningen av kallflytpressning ger samtidigt en högre hållfasthet och ser till att komponenten kan utformas med mycket snäva toleranser. Komponenten tillverkas av svart stål med en speciell stållegering som gör materialet hårdare, starkare och mer lämpligt för hydrauliska system.

Snävare toleranser och högre materialbesparingar

Komponenten framställdes tidigare av två delar som därefter svetsades samman. Genom att använda den typen av bearbetning kunde man inte uppnå lika snäva toleranser som man idag kan när komponenten kallflytpressas av ett enda stycke. Dessutom får man en högre hållfasthet genom att undvika svetsning. Flera företag utformar normalt transmissionsenheter som den här med svarv eller CNC-maskiner. Nackdelen med dessa typer av bearbetningar är däremot att de är spåntagande och därmed föremål för materialspill. Genom att kallflytpressa komponenter så uppkommer det inget materialspill och därmed blir det billigare att producera komponenten. 

Läs mer om kallflytpressning här

Kallflytpressning

Genom att använda en kallflytprocess så formas komponenten av ett färdig stycke metallplåt och det används alltså ingen spåntagande bearbetning.
Därmed uppnås en mycket stor besparing av material jämfört med andra bearbetningsprocesser. Detta ser till att komponenternas enhetspris blir billigare för våra kunder samtidigt som CO2-avtrycket minskar.

Läs mer om kallflytpressning här

Finstansning

När en form stansas från ett stycke metallplåt är det bara en del av plåtens tjocklek som skärs / klipps av och den återstående delen av tjockleken bara bryts / "rivs" av. Detta kallas för respektive blankzon och brytzon. Vid finstansning erhåller man en mindre brytzon i förhållande till vanlig stansning och detta tillåter därmed snäva toleranser och ser till att man får jämnare kanter. Komponentens jämna kanter ser samtidig till att den är direkt klar för montering utan efterbearbetning. 

Läs mer om finstansning här