Kugghjul för mobil hydraulik

Det här kundcaset handlar om ett kugghjul som används för mobil hydraulik.

Det är avgörande för hydrauliska system att materialet har hög hållfasthet. Av denna anledning utformas komponenten av svart stål med en speciallegering som ser till att materialet blir hårdare och mer slitstarkt.

Processen

Kugghjulet har framställts genom processen kallflytpressning.

Formgivningsprocessen sker i ett moment på maskiner som kan slå med upp till 1800 slag per timme. Den här produktionsprocessen är alltså väl lämpad för att hantera upp till mycket stora produktionsserier.

Kallflytpressning

Kallflytpressning är en process vari metallen formas utan uppvärmning och pressas ut kall med ett tryck på upp till 1000 ton. Kallflytpressning ger starkare komponenter än exempelvis gjutna komponenter eftersom gjutgods alltid innehåller små gasfickor på grund av uppvärmning. Detta leder till att gjutgods blir mer poröst och skört jämfört med kallflytpressade komponenter. Av denna anledning är kallflytpressade komponenter också helt perfekta för hydrauliska system som ständigt utsätts för stor belastning.

En annan fördel med användningen av kallflytprocesser för hydraulik är att processen tillåter utformning med mycket snäva toleranser som ofta krävs för transmissionsenheter som exempelvis det här kugghjulet. Framställningen av det här kugghjulet uppfyller kraven för toleransklass ISO 1328 och komponenten har dessutom en klass 8 tandning på insidan. 

Läs mer om kallflytpressning här