Kontaktyta av koppar

Det här kundcaset handlar om en kontaktyta som används som kontakt för högspänningsledningar. Eftersom produkten används för högspänning som centralt sett kräver ledningsförmåga så utformas komponenten av ren koppar.

Processen

Komponenten framställs via kallflytpressning i ett moment.

Eftersom komponenten bara kräver en formgivningsprocess och våra produktionsmaskiner kan slå med upp till 1800 slag per timme kan vi alltså producera den här komponenten i stora produktionsserier.

Kallflytpressning

Kallflytpressning är en bearbetningsprocess som innebär att metallen formas utan uppvärmning och utan spåntagande bearbetning. Fördelen med detta är signifikant mindre materialspill jämfört med alternativa processer. Alternativet skulle vara att utforma komponenten på en svarv eller CNC-maskin som är spåntagande processer och resulterar därmed i att material går till spillo. Att minska materialspill är särskilt viktigt för en produkt som den här kontaktytan eftersom kilopriset på koppar är signifikant högre än för många andra typer av metall. Kallflytpressning har alltså en speciell motivering här. För den här komponenten minskas spillet med mellan 50-60 % jämfört med spåntagande processer.  Komponenten blir därmed betydligt billigare att producera utan försämrad kvalitet.

En annan fördel med att använda kallflytpressning är att denna formgivningsprocess tillåter utformningar med mycket snäva toleranser. 

Läs mer om kallflytpressning här