Insprutningsmunstycke för lastbilsmotor

Det här kundcaset handlar om ett insprutningsmunstycke för lastbilsmotor. Det är i korthet ett metallhölje som används för att hålla och skydda ett insprutningsmunstycke för lastbil.

Höljet tillverkats av rostfritt stål eftersom det används i en miljö med höga temperaturer som därmed utsätter metallen i högre grad för korrosion. 

kallflytpressning

Höljet för insprutningsmunstycket kallflytpressas först enligt färdiga mått och efterbehandlas sedan för korrekt finish.

Kallflytpressning är en process vari metallen formas kallt i motsats till sådant som gjutning. Detta sker genom att en maskin som kan pressa med upp till 1000 ton matar ut materialet i rätt form med hjälp av ett formgivningsverktyg som är särskilt utvecklat för uppgiften. Genom att använda en kallflytlösning snarare än en gjuten eller smidd lösning får man en jämnare yta på den invändiga konen i metallhöljet för insprutningsmunstycke för lastbilsmotor. Den yttre ytan får också en fin ytfinish som motsvarar polering.

Kallflytpressning förbättrar även hållfastheten på den invändiga konen jämfört med gjutna och smidda komponenter.
Därutöver ser kallflytpressning även till att metallkomponenterna kan utformas med mycket snävare toleranser. 

Läs mer kallflytpressning här

Efterbearbetning av insprutningsmunstycke för lastbilsmotor

Efter kallflytprocessen efterbehandlas komponenten. Denna bearbetning sker i ett moment med våra helautomatiska CNC-maskiner.
På så sätt sparar kunden in på kostnaderna jämfört med konventionell mekanisk efterbearbetning. 

Läs mer om vår efterbearbetning här