Front för skydd av skrivare

Det här kundcaset handlar om ett metallhölje som används som en skyddande front på en skrivare inom livsmedelsindustrin. Eftersom komponenterna används inom livsmedelsindustrin så tillverkas de av rostfritt stål för att förhindra korrosion.

Djupdragning är idealiskt för livsmedelsindustrin

Komponenterna framställs genom en serie av djupdragningar med efterföljande glödgning och kalibrering.

Djupdragning har flera fördelar som är särskilt lämpliga för livsmedelsindustrin. Genom att forma komponenter genom djupdragning så undviker man gasfickorna som uppkommer i material vid alternativa processer som smidning och gjutning. Gasfickor leder till ett poröst material och grova ytor.

I motsats till detta är djupdragna komponenter inte porösa och därför har de en större materialstyrka. Samtidigt är komponenternas ytor både jämnare och mer homogena. Släta ytor är en viktig egenskap inom livsmedelsindustrin där hygien och enkel desinfektion är av stor vikt. Därför lämpar sig djupdragning särskilt bra för den här industrin. 

En annan fördel med djupdragning är att man ofta kan forma komplexa objekt utan att behöva svetsa komponenterna. Det beror på att komponenternas geometrier dras ut av samma metallstycke istället för att skapas av två separat formade metallstycken med efterföljande svetsning. Detta bidrar till en jämnare och mer homogen produktyta i fogar och hörn mellan produktens olika geometrier. 

Läs mer om våra processer här