Dykpumphus åt industrin

Det här kundcaset handlar om ett metallhölje för en dykpump. Eftersom pumphuset används i vatten med snabb korrosion av metall så utformas höljet av rostfritt stål.

Processen att tillverka dykpumphus

Metallhöljet framställs genom en kombination av vanlig djupdragning och flytdjupdragning som även är känt som hydroformning. Höljet dras upp till en höjd av 310 mm genom flera drag. Fördelen med att tillverka pumphuset genom kall formgivning av valsad stålplåt är att man erhåller en högre materialstyrka jämfört med exempelvis komponenter som tillverkats i en gjutningsprocess. Upphettningen i gjutningsprocesser orsakar nämligen gasfickor i materialet som i sin tur gör materialet mer poröst och skört. 

Läs mer om våra processer här

Flytdjupdragning

Vid vanlig djupdragning förekommer det direkt kontakt mellan verktyg och komponent. Detta innebär att komponentens yta påverkas mer på vissa ställen än andra. Flytdjupdragning skiljer sig från detta genom att man tillför ett skikt av vätska mellan verktyget och komponenten. Vätskan ser till att trycket från pressen fördelar sig mer jämnt över komponentens yta. Detta leder till en mer skonsam formgivning av metallen och motverkar skador från dragning. Detta är särskilt fördelaktigt vid framställning av komponenter med tunn materialtjocklek som exempelvis det här dykpumphuset. 

Läs mer om djupdragning här