Del till rörvärmeväxlare åt livsmedelsindustrin

Det här kundcaset handlar om en rörvärmeväxlare som ingår i processutrustningen vid framställning av livsmedel.

Värmeväxlaren består av ett mindre rör som monteras inuti ett större rör. Genom det stora röret strömmar värmemediet (t.ex. 95 ° varmt vatten) och genom det lilla röret strömmar de livsmedel som ska behandlas, beredas eller homogeniseras. Detaljen används bland annat för att homogenisera mjölk och bereda färdigmat.

Eftersom rörvärmeväxlaren används inom livsmedelsindustrin utformas den av rostfritt stål för att säkra en korrosionsbeständig produkt som kan motstå temperaturväxlingar samt höga och låga pH-värden. 

Processen för att tillverka rörvärmeväxlaren

Delen till rörvärmeväxlaren består av två komponenter som har djupdragits av metallplåt med en efterföljande sidodragning. De två komponenterna svetsas sedan tillsammans med en enkel svetsning i mitten.

Den här plåtlösningen ersatte en smidd och bearbetad lösning som tidigare användes för att framställa produkten. Fördelen med att använda en plåtlösning är att produktionen sker utan spåntagande bearbetning och minskar därigenom spill. Samtidigt är djupdragning en kall process som bibehåller en högre hållfasthet i stål jämfört med exempelvis gjutgods. Den höga hållfastheten ser till att man kan använda en tunnare komponenttjocklek utan att ge avkall på produktens kvalitet och funktionalitet. Därmed sparar man material och ser till att komponenten blir billigare och lättare. 

Läs mer om våra processer här