Case: Bottenplåt för värmepump

Detta fall handlar om en bottenplatta för en värmepump som används i industrin och i större hushåll. Genom att gå över till våra designprocesser minskade materialförbrukningen för att tillverka produkten avsevärt, utan att kompromissa med kvaliteten.

Processen att tillverka bottenplåt

Tidigare framställdes komponenten av en massiv plåt på 8 mm för att erhålla en tillräcklig stelhet och hållfasthet av materialet. När våra ingenjörer fick frågan så beräknade de en konstruktion på endast 2 mm tunn galvaniserad stålplåt. Konstruktionen utfördes med ribbor som gav en mer optimal fördelning av trycket på plåten. Därigenom uppfyllde den nya bottenplåten på 2 mm samma hållfasthetskrav som den tidigare lösningen på 8 mm. Bytet till våra processer resulterade alltså i stora materialbesparingar som i sin tur ledde till en betydligt billigare och lättare produkt.

Trots komponentens stora dimensioner pressas plåten idag upp av ett stycke genom en enda helautomatisk djupdragning. Eftersom produkten tillverkas av galvaniserat stål har man inte heller något behov av att efterbehandla produktens yta. Den helautomatiserade processen med få moment säkrar en billig och effektiv produktion trots stora produktionsserier.

Läs mer om våra processer här