Bakplatta och lock för pumphus åt livsmedelsindustrin

Det här kundcaset handlar om en bakplatta och ett lock som används för ett pumphus inom livsmedelsindustrin.

Eftersom komponenterna används för livsmedel är det viktigt att de har släta och rena ytor. Det är också viktigt att komponenterna är korrosionsbeständiga eftersom de används i en miljö där de utsätts för både låga och höga temperaturer och livsmedel med låga pH-värden. Därför tillverkas de här komponenterna av rostfritt stål.

Processen

Produktionen av de här komponenterna kräver många olika processer på grund av komplexiteten av deras form.
Vid framställning utförs det alltså både laserskärning, djupdragning, glödgning, svarvning och svetsning.

Totalleverantör

I samarbete med Steel Products anlitade kunden flera leverantörer för de olika stegen i utformningsprocessen. Idag behöver kunden bara en leverantör för att tillverka de här komponenterna eftersom vi har alla processteg och all expertis under samma tak.

Fördelarna med djupdragna komponenter för livsmedelsindustrin

Komponenter med komplicerade utformningar som det här pumphuset framställs ofta genom en gjutningsprocess, men i en varm gjutningsprocess leder alltid till gasfickor i materialet. De här gasfickorna ger ett grovt och poröst material. Genom att man istället använder kall djupdragning så undviker man gasfickorna och resultatet är en starkare komponent med jämnare yta. Den släta ytan förenklar desinficering av komponenten och därför är djupdragning särskilt lämpligt för komponenter som ska framställas åt livsmedelsindustrin. 

Läs mer om att djupdragning här