Desinficerbara ytor och stor precision

Underleverantör åt läkemedelsindustrin

Vi har varit underleverantör åt läkemedelsindustrin i många år. Därför har vi erfarenheter av den här projekttypen och förstår att ni som företag inom läkemedelsindustrin har högt ställda krav på hygien och kvalitet.

Steel Products har specialkompetens inom processerna djupdragning, rullformning och kallflytpressning som alla är kalla processer. Vid kall bearbetning av metaller så undviker man ojämnheter som kan uppstå på svetsade komponenter eller por- och bindningsfel från varma processer samt märken efter glödskal från gjutningsprocesser. Med våra kalla processer får vi alltså metalldelar med släta och desinficerbara ytor som i synnerhet är kritiska för medicinsk utrustning. 

Se våra kundcases här

Vår produktion är certifierad

Som underleverantör åt läkemedelsindustrin har vi naturligtvis certifierats enligt ISO 9001 och har erfarenhet av att leverera produkter som till fullo uppfyller branschens höga kvalitetskrav. 

Se alla våra certifikat här

Hög precision för känsliga processer

Viss medicinsk utrustning kräver hög precision på grund av de känsliga processerna som de används för. Med vår flexibla produktionsapparat och strikta kvalitetskontroll kan vi få fram komplexa komponenter med mycket låga toleranser. Vår produktionsapparat kan också hantera nästan alla material och legeringar och om du behöver en särskilt korrosionsbeständig yta så tar vi även fram produkter av titan. 

Läs mer om våra processer här

Global underleverantör åt läkemedelsindustrin

Den största delen av våra kunder befinner sig på den internationella marknaden och vi arbetar på alla kontinenter. Vår organisation är alltså van vid att agera globalt.

Likaså är vår högt automatiserade produktionsapparat redo att hantera ordrar för både stora och små produktionsserier.