The best fit

THE BEST FIT – DEN SKRÄDDARSYDDA LÖSNINGEN

The best fit är den grundläggande principen för allt vi gör. Genom att vi tar korrekta beslut om processer, flöden och utrustning så skapar vi mervärde åt både din och vår verksamhet.

Vi vill gärna inspirera dig till optimal formgivning och minskat resursförbruk i samband med att produkter av metall ska designas och sättas i produktion. Vi kan hjälpa dig oavsett om du ska utveckla en ny produkt, modifiera en befintlig produkt eller håller på att genomföra ett projekt som ska leda till lägre omkostnader.


Hur då?

Vi etablerar ett nära samarbete mellan nyckelpersonerna i din verksamhet och en av våra projektledare som dagligen har kontakt med vår tekniska personal. På så sätt får vi förståelse för spänningsfältet mellan funktionerna som du vill att produkten ska ha och möjligheterna i relation till formgivning och bearbetningsprocesser.

När denna grundinformation möter vår flexibla produktionsapparat och våra nästan 100 års långa erfarenhet av kalla och spånfria bearbetningsprocesser så uppstår grunden för nya produkt- och processinnovationer som skräddarsys direkt enligt ditt produktcase. Det är vad vi kallar the best fit


Vad vinner jag på det?

Resultatet är starka och homogena metallkomponenter som anpassats direkt enligt dina behov och utformats genom ”smartare” produktionsprocesser. Detta minskar resursförbruket, gynnar miljön och förbättrar din konkurrenskraft.
Se exempel på komponenter som vi har tillverkat åt andra företag här


Den rätta miljön för utveckling

Vi investerar kontinuerligt i våra medarbetare och vår produktionsapparat. Därmed säkrar vi ett modernt och kompetent företag med effektiva processer och en personalstab som har kompetensen för bättre innovativa lösningar direkt enligt ditt uppdrag. Den löpande utbildningen av vår kvalitetspersonal och uppdateringarna av vår utrustning säkrar samtidigt att vi alltid ligger i framkanten av kvalitetssäkring.