Vätskeseparator åt livsmedelsindustrin 

Det här kundcaset handlar om en separator som används inom livsmedelsindustrin.

Separatorn fungerar ungefär på samma sätt som en centrifug som separerar de hårdare beståndsdelarna i livsmedel från flytande beståndsdelar. Separatorn består av två komponenter: en slamkant och ett uppdraget hus med kon. Eftersom komponenten används inom livsmedelsindustrin tillverkas den av rostfritt stål.

Processen

Kunden har tidigare fått komponenten genom trycksvarvning men vi ersatte processen med en djupdragningslösning

Genom att ersätta trycksvarvning med djupdragning snabbar man upp produktionen av slamkanten. Djupdragningen skapar därtill en bättre komponentprecision.

Därmed blir slutprodukten både billigare och bättre. Komponenten kan tillverkas med en diameter på upp till 1200 mm.

I den tidigare trycksvarningsprocessen formades en 4 mm rostfri stålplåt över en diameter på 1,2 meter och resulterade i en 1 mm tjock komponent efter processen. Detta gav upphov till enorma spänningar i materialet som i sin tur ledde till flera omgångar av värmebehandling för att jämna ut spänningarna.

Genom att byta till djupdragning som formgivningsprocess kunde man undvika värmebehandling. Värmebehandling av så stora komponenter är dyrt och processbytet resulterade således i stora besparingar för kunden. 

Läs mer om att djupdragning här