Plattvärmeväxlare

Det här är ett kundcase om ett antal plåtar som vi tillverkar för plattvärmeväxlare. 

I plattvärmeväxlare passerar varm vätska i en likriktad ström längs en tunn plåt. På baksidan av plåten har man monterat en annan plåt genom vilken en kall vätska passerar i motsatt riktning. På så sätt utväxlas termisk energi mellan skikten. Värmeväxlarens skikt lödas samman med koppar.

Processen att tillverka plattvärmeväxlare

Skikten i värmeväxlaren tillverkas av rostfritt stål och koppar med hjälp av sträckning och pressning.

I processen rullas kopparfolie in i en press ovanpå den rostfria stålplåten. Utformningen av de två materialen sker alltså i ett moment. När plåtarna har pressats så packar robotar samman komponenterna i de skikt som den färdiga värmeväxlaren ska bestå av. Kopparfolien smälter sedan när komponenten upphettas i en ugn vid 1180 grader. Kopparfolien blir på så sätt en lödning som binder samman plåtarna i värmeväxlaren. Produktionen sker med full automatisering och möjliggör därmed en effektiv och billig produktion av stora volymer. 

Läs mer om våra processer här