Metallkomponent till partikelfilter i ett avgassystem

Det här kundcaset handlar om en metallkomponent för ett partikelfilter som används i avgassystem för lastbilar.

Komponenten ingår i den del av dieselmotorns avgassystem som blandar avgasen med AdBlue (urea)Komponenten framställs av rostfritt stål eftersom miljön som den ingår i utsätter ständigt komponenten för kemikalier och temperaturväxlingar. Detta kräver därför ett särskilt korrosionsbeständigt material.

Processen att tillverka metallkomponenten

I samarbete med kunden utvecklade vi en konstruktion där vi inte behöver svetsa samman de två komponenterna. Detta innebär både att produktionen blir billigare eftersom vi slipper ett extra moment och komponenten blir starkare eftersom vi undviker risken för brott i samband med svetsning.

Konstruktionen utformas genom en kombination av metallstansning och djupdragning. Fördelen med djupdragning kontra exempelvis gjutning är att materialet uppnår en högre styrka eftersom vi undviker processen med uppvärmning som gör materialet mer poröst. En högre materialstyrka leder dessutom till att man med djupdragna komponenter ofta kan få mindre materialtjocklek utan att försämra produktens hållbarhet och övriga egenskaper. Resultatet blir därmed ett lägre enhetspris. Detta är något som gör djupdragning särskilt lämplig för fordonsindustrin där konkurrensen ställer höga krav på utvecklingsavdelningens förmåga att balansera motstridiga element som exempelvis hållbarhet mot ett lägre pris samt styrka mot låg vikt.

Läs mer om våra processer här