Gasmätarhus

Det här är ett kundcase om ett stålhölje som omsluter en gasmätare. Komponenten tillverkas av rostfritt stål för att den ska bli korrosionsbeständigt.

Processen att tillverka gasmätarhuset

Både hölje och locktill gasmätarhuset tillverkas genom djupdragning. 

På locket har man monterat två pipar. Monteringen av dessa sker genom nitning som låser piparna till locket utan svetsning.

Därefter monterar man två packningar för att täta lock och pipar.

Monteringen av locket på själva stålhöljet sker också utan svetsning. Här böjs höljets kant runt locket för att fästa det. Genom att montera produktdelarna på det här sättet kan komponenten produceras i en processlinje utan att behöva lämna bandet. Detta leder alltså till en helautomatisk process. Därmed blir framställningsprocessen snabbare och tillverkningskostnaderna för produkten blir lägre. 

Läs mer om våra processer här

Djupdragning som process

Utöver besparingen genom att automatisera processer så bidrar djupdragning även till ett antal andra kostnadsbesparingar jämfört med exempelvis en gjutningsprocess. 

Djupdragning är bland annat en kall process. Därmed sparar man in på energi för uppvärmning som alternativt hade använts för att värma upp metallen. Eftersom djupdragna komponenter formas av valsat stål uppnår man också en högre materialstyrka. Detta innebär att man kan använda tunnare materialtjocklekar för höljet till gasmätarhuset utan att försämra styrka och kvalitet.

Läs mer om djupdragning här