Behållare för syrgasmasker på flygplan

Det här kundcaset handlar om en behållare för säkerhetsutrustning i ett flygplan.

För att minska flygplanets totala vikt så tillverkade vi behållaren av 0,5 mm tunn aluminium. Aluminium är ett skört material, men genom flytdjupdragning / hydroformning får man en lätt och stark komponent.

Fördelarna med hydroformpressning av tunna komponenter

Fördelarna med hydroformning är att komponenten utsätts för en mer skonsam behandling jämfört med konventionell djupdragning. Vid vanlig djupdragning används ett konventionellt verktyg som har flera kontaktytor mellan verktyg och komponent. Därmed är verktyget mer i kontakt med komponenten på vissa ställen än andra.

Vid hydroformning pressas vätska med samma styrka över hela komponenten och på så sätt får man en jämnare tryck som inte belastar specifika områden på komponenten mer än andra. 

Hydroformning ger samtidigt möjligheten till att forma några mycket komplexa geometrier, där man i jämförelsen måste använda flera moment för att nå fram till samma utformning med vanlig djupdragning. Att man sparar in på antalet moment innebär även att komponenten belastas färre gånger och det är alltså mer skonsamt.

I och med att hydroformning är mer skonsamt så tillåter det också att man kan göra djupare drag på tunna artikeltjocklekar utan risk för dragrepning eller andra komponentskador. Därför är hydroformning idealiskt för den här behållaren för syremasker med ett material av 0,5 mm tunn aluminiumplåt.